میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
 • کارگزاری آگاه
 • تالار معاملات بورس کالا
 • نمای باز قرارداد آتی کالا
 • Spot /Market Watch
 • اخبار
 • حواله هاي پتروشيمي
 • مقالات كارگزاري
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات
 • قراردادهاي آتي
نوع کالا شکل کالا تولید کننده قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ فولاد کرمان ١٦,٣٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٧/١٢/١٣٩١
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ فولاد نطنز ١٦,٣٣٨ ٠٥/١٢/١٣٩١
 
 
 
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • نسبت ارزها
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
عرضه های کارگزاری آگاه
آمار معاملات
سايتهای مرتبط
 • طلا
 • مس
 • نقره
 • پلاتین